KËRKOHET PARABURGIM NDAJ DY PERSONAVE PËR KEQPËRDORIM TË DETYRËS ZYRTARE

93

Prokuroria Themelore në Gjilan, ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh nga Gjykata Themelore në Gjilan, ndaj të pandehurit T.S., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe të pandehurit A.R., për veprën penale “Falsifikimi i dokumenteve”, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas kërkesës, ekziston dyshimi i bazuar se, gjatë muajit prill dhe maj 2020, në komunën e Novobërdës, i pandehuri T.S., në pozitën e drejtorit të shëndetësisë  në komunën e Novobërdës, ka keqpërdorur detyrën apo autoritetin zyrtar, në atë mënyrë që me qëllim të përfitimit material, me dashje ka përpiluar raporte me përmbajtje të pa saktë të pranimit të mallrave – barnave, kinse nga kompania “AWA sh.p.k”, me seli në Prishtinë, të cilat raporte pastaj i ka dorëzuar në  Drejtorinë e financave  komunale në Novobërdë dhe pagesa iu është bërë kësaj kompanie, ndërsa Qendrat e Mjekësisë Familjare në komunën e Novobërdës nuk janë furnizuar me barna sipas raporteve të përpiluara nga i njëjti.

Ndërsa, i pandehuri A.R., dyshohet se ka falsifikuar dokumente, ashtu që si pronar i kompanisë  së lartcekur, ka përpiluar fatura me përmbajtje të pa saktë, kinse për furnizim me barna në QKMF-të në komunën e Novobërdës.

Të pandehurit me urdhër të prokurorit të shtetit gjenden nën masën e ndalimit 48 orësh.