KËTO VENDE DO TË MBESIN PA RRYMË NESËR SI PASOJË E PUNIMEVE NË RRJET

119

Arsyeja: Punime të domosdoshme për siguri të sistemit.

Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet

21.12.2021

Prishtinë

1.

NS 110/10 kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

NS 10/04kV Ulzat 1 (kodi: 19000040167 ) nga ora 10:30 deri 15:30

Vendet: Shtëpitë nën fshatin Amerikan dhe Pallati I Drejtësisë në vazhdim të rr .Holger Petersen.

Arsyeja: Punime në Projektin NS Ulzat-1 Hajvali.

Vërejtëje: Në NS 10/0.4 kV Ulzat-1, Hajvali(Kodi: 19000040167) do të ndërprehet vetëm ajo dalje 0.4 kV në të cilën punohet.

2.

NS 110/35/10 kV Palaj do të ndërprehet:

NS 10/04kV TS PTT (kodi: 18024002010 ) nga ora 10:00 deri 14:00

Vendet: rr. Hasan Prishtina- nje pjesë dhe rr. Rasim Hashani – një pjesë.

Arsyeja: Energjizimi i trafostacionit të ri 10/04 kV.

Ferizaj

1.

NS 110/35/10 kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:

NS 10/04kV TS Vëllezërit Gërvalla II (shabani) (kodi: 40000031219 ) nga ora 10:00 deri 14:00

Vendet: rr. Vëllezërit Gërvalla- një pjesë dhe rr. Rexhep Demiri- një pjesë.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, rritja e fuqisë së transformatorëve 10/0.4 [kV/kV].

2.

NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Zyret e Kek-ut (kodi: 41046003038 ) nga ora 09:00 deri 15:00

Vendet: Rr.Tahir Sinani( nje pjese).

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, ndërrimi i transformatorëve të mbingarkuar.

3.

NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Ambulanta (kodi: 41046003040 ) nga ora 12:00 deri 16:00

Vendet: Rr. Anton Çeta, rr. Sylejman Vokshi, rr.Gjergj Fishta, rr.Luigj Gurakuqi, rr.Ragip Bajrami, rr.Arben Hyseni, rr.Avni Rrustemi, rr.Vezir Bajrami dhe Rr.Tahir Sinani( një pjesë).

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, ndërrimi i transformatorëve të mbingarkuar.