MBAHET MBLEDHJA E KOMISIONIT PËR BUXHET, PUNË DHE TRANSFERE

108

Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere sot mban mbledhje.

Rendi  i  ditës:

1.    Miratimi  i rendit të ditës;
2.    Shqyrtimi i Projektligji nr. 08/L-101 për Ratifikimin e Marrëveshjes së Financimit në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim, për projektin “Projekti i Reformës së Sistemit të Ndihmës Sociale në Kosovë”;
3.    Shqyrtimi i  Planit të Përformancës për vitin 2022 të Fondit të Kursimeve Pensionale;
4.    Shqyrtimi i Planit të Përformancës për vitin 2022 të Komisionit Rregullativ për Prokurimin Publik;
5.     Të ndryshme.
 

Vendi: C203 Koha: 10:00