MBAHET MBLEDHJA E KOMISIONIT PËR PUNË TË JASHTME DHE DIASPORË

92

Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë mban mbledhje.

Rendi i ditës

1.    Miratimi i rendit të ditës;
2.    Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 23 dhe 30 nëntor 2021;
3.    Fjalë rasti lidhur me vdekjen e senatorit amerikan Bob Dole; 
4.    Takim me Ambasadorin e Mbretërisë së Norvegjisë, z. Jens Erik Grøndahl, lidhur me avancimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Mbretërisë së Norvegjisë;
5.    Të ndryshme;
6.    Vendosja e luleve tek busti i senatorit amerikan Bob Dole.
 

Vendi: C301 Koha: 09:30