MBAHET MBLEDHJA E KOMISIONIT PËR TË DREJTAT DHE INTERESAT E KOMUNITETEVE

86

Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim sot mban mbledhje.

Rendi i ditës:                                                      


1.    Miratimi i rendit të ditës;
2.    Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-057 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-089 për Deminim Humanitar, me raport amendamente të Komisionit funksional për  Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes;
3.    Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-053 për topografitë e gjysmëpërçuesve, me raport amandamente të Komisionit funksional për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti;
4.    Shqyrtimi i Projektligjin nr.08/L-055 për dizajnin industrial, me raport amendamente të Komisionit Funksional për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti;
5.    Shqyrtimi i Projektligjin nr.08/L-059 për patentat, me raport amendamente të Komisionit Funksional për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti;
6.    Të ndryshme.