SHQYRTOHET RAPORTI ME AMENDAMENTE PËR PROJEKTLIGJIN E BUXHETIT TË KOSOVËS

78

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit sot mban mbledhje.

Rendi i ditës:                                                     

1.    Miratimi i rendit të ditës;
2.    Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.08/L-066 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës;
3.    Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr. 08/L-012 për odat e arkitektëve dhe inxhinierëve në fushën e ndërtimit;
4.    Shqyrtimi i propozimeve në lidhje me Projektligjin për Tregtinë, produkte të naftës së ripërtrishme;
5.    Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr.08/L-021 për tregti me jashtë;
6.    Të ndryshme.
 

Vendi: N204 Koha: 09:00