Poezia nuk mësohet, ajo vjen si dhunti dhe si bekim

Fjala Poezi shëmbëllen qartësinë, emocionin, përmbajtjen e lidhur mirë, formën e latuar bukur. Fjala Poet përgjithëson këto shëmbëllesa dhe të kujton njëkohësisht prototipin e krijuesit Shkrelian që vdes për secilin varg, për secilën fjalë. Dhe të bënë të ndjesh përbrenda simpati për atë që di të mbledh shprehjet më të bukura për t´i thënë në … Continue reading Poezia nuk mësohet, ajo vjen si dhunti dhe si bekim